Sabiedrība

Maksājumi par elektroenerģiju

* STARTA tarifs tiek piemērots objekta patēriņam no 0-1200 kWh 12 mēnešu periodā no 1. aprīļa līdz nākamā gada 31. martam. T-3 STARTA tarifa patēriņa apjomu – 1200 kWh – veido: 600 kWh nakts zonas un nedēļas nogales patēriņš un 600 kWh – dienas zonas patēriņš.

** PAMATA tarifs tiek piemērots objekta patēriņam, sākot no 1201. kWh, 12 mēnešu periodā no 1. aprīļa līdz nākamā gada 31. martam. Abonēšanas maksa T-3 tarifam un maksa par slodzi T-2 un T-3 tarifiem tiek piemērota pēc vienāda tarifa neatkarīgi no patēriņa apjoma.

Svarīga piezīme tiem, kuri norēķinās pēc tarifa T-1: jūsu veiktais maksājums vienmēr tiek attiecināts uz iepriekšējo patēriņa periodu. Piemēram, maijā veikts maksajums tiek attiecināts uz elektroenerģijas patēriņu aprīlī.

Norēķinu kārtība

 Par elektroenerģiju skaidrā naudā var norēķināties: 
* Latvijas komercbankās,
* Latvijas Pasta nodaļās,
* Maxima veikalos,
* Narvesen tirdzniecības vietās.

Bezskaidras naudas norēķinus ar pārskaitījumu vai norēķinu karti var veikt:
* internetbankās www.ib.swedbank.lv, www.ibanka.lv, www.digi.lv, https://ib.dnb.lv , www.geonline.lv, www.e-norvik.lv, https://netbank.nordea.com
* ar bankas pārskaitījumu uz kādu no minētajiem banku kontiem:

AS DNB banka LV41RIKO0002013041143
AS GE Money Bank LV10BATR0051801302901
AS Swedbank LV12HABA0551010911816
Nordea Bank Finland PLC LV32NDEA0000081839070
AS Norvik banka LV81LATB0006010015441
AS Citadele banka LV73PARX0000022130005
AS SEB banka LV93UNLA0050007013441
Danske Bank AS filiāle Latvijā LV54MARA2041000030903

* Norēķini e-latvenergo.

SVARĪGI!
Ja veicat bezskaidras naudas norēķinu, pārliecinieties, vai maksājuma mērķī norādīta PRECĪZA un PILNĪGA informācija!

Maksājuma mērķa paraugi:

* ja veicat apmaksu ar klienta karti:
Liguma Nr.xxxxxxxx, Adrese: xxxxx xxxxx

* ja veicat apmaksu par vairākiem līgumiem vienlaikus:
1.Liguma Nr.xxxxxxxx, 1.Liguma summa: xxx Ls,
2.Liguma Nr.xxxxxxxx, 2.Liguma summa: xxx Ls utt .

* ja par elektroenerģiju maksājat, pamatojoties uz rēķinu:
Rekina Nr.xxxxxxxx, Adrese: xxxxxxxxxx

* ja veicat vairāku rēķinu apmaksu vienlaikus:
1.Rekina Nr.xxxxxxxx, 2.Rekina Nr.xxxxxxxx utt.

Maksāt par izlietoto elektroenerģiju jūs varat, izmantojot banku piedāvāto pakalpojumu “Automātiskais maksājums”. Par iespējām izmanot šo rēķinu apmaksas veidu interesējieties jūs apkalpojošā bankā. Ja izvēlaties pakalpojumu “Automātiskais maksājums”, jums jāmaina arī norēķinu metode – sīkāk par to interesējieties Klientu servisā.

Skaitītāja rādījumi ir jānolasa katra kalendārā mēneša pirmajā datumā un par patērēto elektroenerģiju jāsamaksā līdz šā mēneša beigām. Par katru kavējuma dienu tiek aprēķināts līgumsods 0,15% apmērā no neapmaksātās summas.

Komentāri

Maksātājs01 12. January 2011, 19:29
Izskatās ka tā ir.... bet izmaiņas kaut kādas jau būs!

Lietotāju reklāma

Pievienot savu reklāmu »
Skursteņu mūrēšana

Pieredzējis speciālists veic skursteņu virsjumta daļas pārmūrēšanu un labošanu, jaunu skursteņu mūrēšanu, strādājam visā Latvijas teritorijā, liela pi ...

Mypyeм все виды дымоходов, работаем по всей территории Латвии Cenas pēc vienošanās. Edgars - 22151346